Om mig

Jag har en bakgrund inom museivärlden och jobbade åren 1997 – 2008 med alla på ett museum förekommande arbetsuppgifter men mest bildarkiv och med att renskriva museets samling av gårdsarkiv. Jag har två filosofie kandidatexamina, dels i Historia från Mittuniversitetet och dels i Konstvetenskap från Uppsala Universitet och har för övrigt läst universitetskurser i bl a Latin och Paleografi.


Jag har ägnat mer än trettio år åt släkt- och bygdeforskning och håller regelbundet kurser i ämnet. Jag jobbar som frilansjournalist med historia som specialitet. Jag har bland annat skrivit många artikelserier för lokaltidningar om händelser hämtade ur domböckerna från 16 – 1800-talen. Men jag har även ett uppdrag för Jönköpings läns museum där man just nu arbetar med att skanna sin samling av John Bauers brev som skrevs omkring år 1900. Dessa renskriver jag och min transkribering läggs ut tillsammans med de skannade breven på Digitalt Museum.